OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych jest Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach, mająca siedzibę w Niepołomicach (32-005) przy ulicy Zamkowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 6831784616.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: fundacja@zamekkrolewski.com.pl oraz telefonicznie +48 12 281 32 32.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • korzystania z serwisu internetowego www.zamekkrolewski.com.pl
 • rezerwacji pokoju hotelowego
 • zawarcia oraz realizacji umowy o świadczeniu usług hotelowych, gastronomicznych, konferencyjnych, rekreacyjnych oraz organizacji imprez
 • przedstawienia ofert
 • marketingu usług admisnistratora danych (pod warunkiem uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą)
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdującyh się na terenie Zamku Królewskiego w Niepołomicach, poprzez stosowanie monitoringu wizyjnego
 • zapewnienie bezpieczeństwa osób oraz mienia znajdujących się w hotelu i restauracji poprzez identyfikowanie wszystkich osób przebywających w hotelu pokojowym. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest niezbędność do wykonania umowy

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora:

 • dostawcom usług IT
 • dostawcy platformy rezerwacji usług hotelarskich (jeśli rezerwacja wpłynie poprzez portal rezerwacyjny)
 • biurze rachunkowym
 • firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej
 • firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego
 • podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą:

 • dotyczące składanych zapytań - przez okres 30 dni
 • dotyczące rezerwacji - przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w hotelu
 • dotyczące realizacji umowy o usługi hotelarskie, gastronomiczne, konferencyjne, rekreacyjne - przez okres 5 lat licząc od końca roku, w którym miał miejsce pobyt w hotelu
 • przetwarzane w celach marketingowych - przez okres ważności zgody na cele marketingowe
 • w systemach monitoringu wizyjnego - przez 10 dni

Okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Admisnistratora.

PRAWO W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, przeniesienia danych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest:

 • dobrowolne lecz niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy oraz rezerwacji pokoju - bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy, rezerwacja pokoju
 • całkowicie dobrowolne w zakresie ich przetwarzania w celach marketingowych

Administrator dokonuje profilowania Pani / Pana danych osobowych w celu spersonalizowania oferty do Pani / Pana oczekiwań.

 

 

Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w Polityce prywatności

OK, zamknij