Booking conditions

 

REZERWACJA

Rezerwację uważa się za dokonaną z chwilą dokonania płatności przedpłaty.

ANULOWANIE I ZMIANY REZERWACJI

W celu anulowania lub zmiany dokonanej rezerwacji należy skontaktować się z działem rezerwacji pod numerem: 12 261 98 00 bądź pisemnie na adres e-mail: hotel@zamekkrolewski.com.pl. 

1.    Brak wpłaty zaliczki w terminie wskazanym na potwierdzeniu rezerwacji powoduje automatyczną anulację rezerwacji.
2.    W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 21 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Hotelu, zwracamy 100% wpłaconej zaliczki.
3.    W przypadku anulowania rezerwacji nie później niż 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Hotelu, pobieramy 50% wpłaconej zaliczki.
4.    Poniżej 14 dni przed dniem, w którym miało nastąpić rozpoczęcie korzystania z usług Hotelu, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
 

REKLAMACJE

Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu w Hotelu powinny być kierowane do Hotelu.

DANE OSOBOWE

Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach dokłada wszelkich starań, aby dane Gości przetwarzane były z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej jako: „RODO”) 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy

OK, close