LIKWIDACJA Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach

Uchwałą nr 2/2020 Zgromadzenia Fundatorów Fundacji Zamek Królewski w Niepołomicach,

Fundacja Zamek Królewski w Niepołomicach została postawiona w stan likwidacji.

Prosimy w o zapozanie się z treścią

OGŁOSZENIA O OTWARCIU LIKWIDACJI

WRAZ Z WEZWANIEM DO ZGŁASZANIA WIERZYTELNOŚCI

This website uses COOKIES.

By browsing it you accept our cookies policy, according to your browser settings. Read more about Privacy Policy

OK, close